Vad är immunförsvaret och vad har det för uppgift?

Det pratas mycket om immunförsvaret och immunitet. Men vad är det egentligen för något? Immunförsvarets uppgift är att skydda kroppen från främmande ämnen som inte hör hemma där.

De ”lager” eller delar som ingår i immunförsvaret kan förenklat delas in på följande sätt:

 1. Lager: Fysiska barriärer som hud och slemhinnor
  Huden och slemhinnorna bildar en barriär mellan omgivningen och kroppen23. Frisk hud och friska slemhinnor fungerar därför bokstavligen som en fysisk barriär mellan kroppen och alla främmande ämnen som kan komma in i kroppen från omgivningen. Denna fysiska barriär är dock inte ogenomtränglig.
   
 2. Medfödd/naturlig, ospecifik motståndskraft (immunitet)
  Det andra lagret av motståndskraft mot inkräktare i kroppen är den medfödda, naturliga immuniteten23. Som namnet antyder utvecklas den till stor del redan under den prenatala perioden, dvs under fosterstadiet,  och direkt efter födseln. Det medfödda immunförsvaret aktiveras snabbt men är ospecifikt, dvs. det agerar på samma sätt gentemot alla potentiella fiender.
   
 3. Förvärvad/inlärd, specifik motståndskraft (immunitet)
  Kroppens tredje försvarslinje är den förvärvade eller inlärda immuniteten. Den är specifik och riktar sitt försvar, som till exempel antikroppar, endast mot främmande ämnen som redan har identifierats som fiender23. Det tar tid för den förvärvade immuniteten att sätta igång. Det kan ta flera dagar innan det förvärvade immunsvaret aktiveras efter det att ett främmande ämne har dykt upp i kroppen. Den förvärvade/inlärda immuniteten utvecklas under hela livet.

Normalt fungerande immunförsvar

Immunförsvaret hjälper dig att hålla dig frisk. Det skyddar kroppen genom att vid behov aktivera en komplicerad process: en kedja av reaktioner och aktivering av olika typer av celler, där alla länkar i kedjan måste fungera för att immunförsvaret ska fungera normalt.

Man vet att en hälsosam livsstil är en viktig faktor för att upprätthålla ett bra immunförsvar.  Vissa vitaminer och mineraler spelar en särskilt viktig roll förimmunförsvaret. Vitamin A, D och C, B-vitaminer som B6, B9 och B12 samt mineraler som zink, selen, järn och koppar bidrar alla till att immunförsvaret fungerar normalt.

man

Immunförsvaret påverkas av en rad olika faktorer och ålder är en av de viktigaste24. Vårt immunförsvar börjar utvecklas redan innan vi föds. Den allmänna uppfattningen är att antikroppar från modern överförs till fostret genom placenta under graviditeten och ger det ofödda barnet skydd under de första månaderna av livet. De antikroppar som överförs från modern till barnet under graviditeten eller amningen försvinner så småningom, men barnets immunförsvar utvecklas gradvis och kroppens immunologiska minne fortsätter att utvecklas under hela livet. Immunförsvaret i den åldrande kroppen förändras. Detta kallas även immunologiskt åldrande.

 • 1Vitamin B5 som bidrar till normal mental prestationsförmåga
 • 2Vitamin B2, B3, B5, B6, B9, B12, C och magnesium som bidrar till att minska trötthet och utmattning
 • 3Vitamin B2, C och zink som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress
 • 4Vitamin B6, B9, B12, C och zink som bidrar till immunsystemets normala funktion
 • 5Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, C och magnesium som bidrar till normal energiomsättning
 • 6Zink som bidrar till normal kognitiv funktion
 • 7Vitamin B1, B3, B6, B7, B9, B12, C och magnesium som bidrar till normal psykologisk funktion
 • 8Vitamin B1, B2, B3, B6, B7, B12, C och magnesium bidrar till nervsystemets normala funktion
 • 9Vitamin C som bidrar till att förbättra järnupptaget
 • 10Magnesium som bidrar till normal muskelfunktion
 • 11Magnesium som bidrar till normal proteinsyntes
 • 12Vitamin B9, B12 och magnesium som bidrar till celldelningsprocessen
 • 13Zink som bidrar till normal fertilitet och reproduktion
 • 14Zink som bidrar till normal DNA-syntes
 • 15Koffein ökar din uppmärksamhet och förbättrar koncentrationen. Ett totalt intag av 400mg koffein per dag ska inte överskridas. Koffein finns enbart i Boost.
 • 16Berocca Orange, Mango & Cassis & Berries är sockerfria.
 • 21A, B6, B9, B12, C, D, zink, koppar och selen som bidrar till immunsystemets normala funktion
 • 22C, E, zink, koppar och selen som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress
 • 23Anttila Veli-Jukka: Elimistön vastustuskyky (immuniteetti). Lääkärikirja Duodecim 10.11.2021
 • 24Simon AK, Hollander GA, McMichael A: Evolution of the immune system in humans from infancy to old age. Proc Biol Sci. 2015 Dec 22; 282(1821): 20143085.
 • 25Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kannanotto 17.6.2021, www.ruokavirasto.fi (luettu 15.11.2021)
 • 26Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä elintarvikkeiden kansallinen koostumustietopankki Fineli. www.fineli.fi (katsottu 15.11.2021)
 • 27Paakkari I: D-vitamiini. Lääkärikirja Duodecim 8.3.2021
 • 28Krüger K, Mooren F-C, Pilat C : The immunomodulatory effects of physical activity. Curr Pharm Des 2016; 22(24):3730-48.
 • 29Besedovsky L, Lange T, Born J : Sleep and immune function. Pflugers Arch. 2012; 463(1): 121–137.
 • 30Järn och Zink som bidrar till normal kognitiv funktion
 • 31B6, B9, B12,  och C hjärn som bidrar till normal psykologisk funktion och att minska trötthet och utmattning
 • 32https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/d-vitamin
 • 33https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/stresshantering-och-somn/stress

* Berocca No.1 Multivitamin, Sverige, DVH & Apotek, IQVIA, YTD SEP 2022.

** Berocca är ett kosttillskott. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost eller hälsosam livsstil.