Allmänna användningsvillkor

Följande villkor gäller för tillgång till och användning av denna webbplats. Använd inte webbplatsen om du inte accepterar användningsvillkoren. Denna webbplats har utvecklats av Bayer AB (nedan kallat BAYER), och administreras av densamma. Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst stänga ned webbplatsen eller helt eller delvis ändra densamma, de allmänna användningsvillkoren och/eller sekretessinformationen. Vänligen notera att vi kan göra sådana ändringar efter vad vi anser lämpar sig bäst utan att i förväg meddela detta. Därför ber vi dig att läsa igenom villkoren varje gång du besöker denna webbplats och uppmärksamma eventuella ändringar eller tillägg.

Villkor för användningen av webbplatsen och dess innehåll

All information, alla dokument och bilder som publiceras på denna webbplats ägs eller kontrolleras av BAYER. Användning av materialet får endast ske under förutsättning att erforderliga upphovsrättsrelaterade notifieringar anges på samtliga dokument, att informationen endast används för personligt bruk d.v.s. inte i kommersiellt syfte samt att informationen inte ändras på något sätt och att bilder från webbsidan endast används tillsammans med tillhörande text.

Varumärken och upphovsrätt

Alla varumärken på webbplatsen tillhör BAYER, såvida inte annat anges eller det är uppenbart att de tillhör tredje part. Obehörig användning av dessa varumärken eller annat material är uttryckligen förbjudet och kan utgöra ett intrång i upphovsrätten, varumärkesrätten eller i andra immateriella rättigheter.

Ansvarsbegränsning

BAYER har mycket noggrant sammanställt webbplatsens information från interna och externa källor i enlighet med gällande regelverk. Vi strävar fortlöpande efter att utöka och uppdatera informationen. Syftet med informationen på webbplatsen är enbart att presentera BAYER och koncernens produkter och tjänster. Vi lämnar dock inga garantier att informationen är korrekt. Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att information kan vara mer eller mindre aktuell. Vi rekommenderar därför att du kontrollerar informationen som finns på webbplatsen innan du använder dig av den. Även om vi ger råd på den här webbplatsen innebär detta inte att du själv kan avstå från att kontrollera informationen ytterligare, i synnerhet gäller detta säkerhetsdokument och tekniska specifikationer, samt deras lämplighet för avsedda processer och syften. Om du vill ha ytterligare råd eller instruktioner rörande våra produkter eller tjänster ber vi dig kontakta oss direkt.

Användare av denna webbplats upplyses härmed om att de använder webbplatsen och dess innehåll under eget ansvar. Varken BAYER eller tredje part, som är delaktig i att skriva, producera eller anpassa webbplatsen till Internet, kan hållas ansvarig för skada som kan uppkomma till följd av åtkomst eller bristande åtkomst till webbplatsen, användning eller felaktig användning av webbplatsen eller till följd av att du förlitat dig på informationen på webbplatsen.

Externa webbplatser/länkar

Den här webbplatsen kan innehålla länkar/referenser till andra företag eller organisationers webbplatser. BAYER har inte godkänt och kan inte heller påverka innehållet i dessa webbplatser. BAYER tar heller inget ansvar för tillgängligheten till eller innehållet på dessa webbplatser eller för skada till följd av användning av innehållet, i vilken form det än kan vara. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för webbplatsanvändarnas bekvämlighet. Användarna använder dessa webbplatser på eget ansvar. Valet av länkarna begränsar inte på något sätt användarnas tillgång till de länkade sidorna.

Tillhandahållna uppgifter

Användarna av webbplatsen tar fullt ansvar för den information som de skickar till BAYER, samt för att lämnandet av informationen inte utgör ett brott mot tredje parts rättigheter. Under förutsättning att den informationen inte kan härledas till någon viss individ ger användaren härmed BAYER tillåtelse att lagra sådan information och använda den för statistiska ändamål eller för andra specifika verksamhetssyften. I synnerhet har BAYER rätt att använda information i sådana meddelanden, såsom idéer, uppfinningar, ritningar, tekniker och expertkunskaper, oavsett ändamål, för till exempel utveckling, produktion och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster, och att återge sådan information och utan begränsningar göra den tillgänglig för tredje part. För ytterligare information om personuppgiftspolicyn besök sekretessinformationen.

Internationella användare

Text: Webbplatsen kontrolleras, drivs och uppdateras av Bayer AB, Solna, Sverige. Den är endast avsedd för bruk i Sverige. BAYER lämnar inga garantier för att informationen på denna webbplats är anpassad för internationellt bruk eller att produkter och tjänster finns tillgängliga i samma utförande, samma storlek eller till samma villkor i hela världen. Om du besöker denna webbplats eller laddar ner innehållet från en plats utanför Sverige, observera då att det är ditt eget ansvar att se till att du agerar i enlighet med den lokala lagstiftningen på denna plats. De produkter som omnämns på webbplatsen kan ha andra förpackningar, andra förpackningsstorlekar, ha olika texter eller vara försedda med andra märkningar beroende på land.

Webbplatser med loginfunktion: Användningsrätt

Vänligen notera att du är skyldig att skydda din användningsrätt från obehörig användning av tredje man samt se till att den inte kan användas av andra personer utan ditt tillstånd.

Du måste meddela BAYER omedelbart om du uppmärksammar att säkerhetsföreskrifterna har överträtts med avseende på informationen som finns på BAYER:s webbplats, eller om obehöriga personer har använt dina inloggningsuppgifter eller om du har funnit indikationer på att sådan åtkomst skulle kunna bli möjlig.

 • 1Vitamin B5 som bidrar till normal mental prestationsförmåga

 • 2Vitamin B2, B3, B6, B12 och C bidrar till att minska trötthet och utmattning

 • 3Vitamin B2, C och zink som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

 • 4Vitamin B6, B9, B12, C och zink som bidrar till immunsystemets normala funktion

 • 5Vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, C och magnesium som bidrar till normal energiomsättning

 • 6Zink som bidrar till normal kognitiv funktion

 • 7Vitamin B1, B6, B7, B12 och C bidrar till normal psykologisk funktion

 • 8Vitamin B1, B2, B3, B6, B7, B12, C och magnesium bidrar till nervsystemets normala funktion

 • 9Vitamin C som bidrar till att förbättra järnupptaget

 • 10Magnesium som bidrar till normal muskelfunktion

 • 11Magnesium som bidrar till normal proteinsyntes

 • 12Vitamin B9, B12 och magnesium som bidrar till celldelningsprocessen

 • 13Zink som bidrar till normal fertilitet och reproduktion

 • 14Zink som bidrar till normal DNA-syntes

 • 15Koffein ökar din uppmärksamhet och förbättrar koncentrationen. Ett totalt intag av 400mg koffein per dag ska inte överskridas. Koffein finns enbart i Boost.

 • 16Berocca Orange, Mango & Cassis & Berries är sockerfria.

 • 19Zink främjar normal kolhydratmetabolism, normal fettsyrametabolism, normal proteinsyntes och främjar upprätthållandet av normala testosteronnivåer i blodet.

 • 21A, B6, B12, C, D och zink bidrar till immunsystemets normala funktion

 • 22C, E, zink, koppar och selen som bidrar till att skydda cellerna mot oxidativ stress

 • 23Anttila Veli-Jukka: Elimistön vastustuskyky (immuniteetti). Lääkärikirja Duodecim 10.11.2021

 • 24Simon AK, Hollander GA, McMichael A: Evolution of the immune system in humans from infancy to old age. Proc Biol Sci. 2015 Dec 22; 282(1821): 20143085.

 • 25Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kannanotto 17.6.2021, www.ruokavirasto.fi (luettu 15.11.2021)

 • 26Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä elintarvikkeiden kansallinen koostumustietopankki Fineli. www.fineli.fi (katsottu 15.11.2021)

 • 27Paakkari I: D-vitamiini. Lääkärikirja Duodecim 8.3.2021

 • 28Krüger K, Mooren F-C, Pilat C : The immunomodulatory effects of physical activity. Curr Pharm Des 2016; 22(24):3730-48.

 • 29Besedovsky L, Lange T, Born J : Sleep and immune function. Pflugers Arch. 2012; 463(1): 121–137.

 • 30Järn och Zink som bidrar till normal kognitiv funktion

 • 31B6, B9, B12 och C som bidrar till normal psykologisk funktion och att minska trötthet och utmattning

 • 32https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/d-vitamin

 • 33https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/stresshantering-och-somn/stress

 • 34Berocca Gummies kan tas av vuxna och barn från 7 år.

 • 35 Schwab U. Kivennäisaineet. Kivennäisaineet - Terveyskirjasto. Lääkärikirja Duodecim 9.3.2022. Kustannus Oy Duodecim.

 • 36 Mustajoki P. Magnesium. Magnesium - Terveyskirjasto. Lääkärikirja Duodecim 9.1.2022. Kustannus Oy Duodecim.

 • 37 Aro A & al 2005. Magnesium. I verket: Ravitsemustiede s. 194-196. Kustannus Oy Duodecim, Helsingfors.

 • 38 Förordningen om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel 1924/2006

 • 39 Kommissionens förordning 432/2012 om fastställande av en förteckning över andra godkända hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa

 • 40 European Food Safety Authority: Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to magnesium and electrolyte balance (ID 238), energy-yielding metabolism (ID 240, 247, 248), neurotransmission and muscle contraction including heart muscle (ID 241, 242), cell division (ID 365), maintenance of bone (ID 239), maintenance of teeth (ID 239), blood coagulation (ID 357) and protein synthesis (ID 364) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2009; 7(9):1216.

 • 41 European Food Safety Authority: Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to magnesium and “hormonal health” (ID 243), reduction of tiredness and fatigue (ID 244), contribution to normal psychological functions (ID 245, 246), maintenance of normal blood glucose concentrations (ID 342), maintenance of normal blood pressure (ID 344, 366, 379), protection of DNA, proteins and lipids from oxidative damage (ID 351), maintenance of the normal function of the immune system (ID 352), maintenance of normal blood pressure during pregnancy (ID 367), resistance to mental stress (ID 375, 381), reduction of gastric acid levels (ID 376), maintenance of normal fat metabolism (ID 378) and maintenance of normal muscle contraction (ID 380, ID 3083) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2010;8(10):1807.

 • 42 Förordningen om livsmedelsinformation 1169/2011

 • 43 Livsmedelsverket: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel & https://soknaringsinnehall.livsmedelsverket.se/ Läst 6.3.2024.

 • 44 Nordic Council of Ministers. Nordic Nutrition Recommendations 2023

 • 45 Scientific Committee on Food: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals, February 2006.

 • 46 Itselääkitys. God medicinsk praxis-rekommendation. Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim och Finlands Apotekareförbund. Helsingfors: Finska Läkarföreningen Duodecim, 2023 (hänvisad 29.9.2023). Tillgänglig på internet: www.kaypahoito.fi

* Berocca No.1 Multivitamin, Sverige, DVH & Apotek, IQVIA, YTD SEP 2022.

** Berocca är ett kosttillskott. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost eller hälsosam livsstil.